por | Jul 4, 2024 | 0 Comentarios

Què és el III Congrés Internacional de Democràcia Comunal?

És un espai obert de trobada i debat entre processos sociopolítics col·lectius que, a través de la comunitat, el poder popular, l’autogestió, l’autogovern, el suport mutu, l’ecologia social o la democràcia directa, resisteixen, creen alternatives i pretenen superar, en diferents escales territorials, les lògiques del sistema capitalista, patriarcal, colonial i ecocida.

Qui participarà al Congrés?

El Congrés està organitzat per la Xarxa Internacional per la Democràcia Comunal, integrada per militants de Veneçuela, Argentina, Kurdistan, Brasil, Itàlia, Xile, Euskal Herria o els Països Catalans. Fa una crida oberta a militants de moviments locals i internacionals, que des de pràctiques diverses (sindicalisme, cooperativisme, municipalisme, comunalisme, estructures populars…), construeixen projectes d’autogovern popular, d’economia col·lectiva i d’emancipació feminista, antiracista, ecologista o antiimperialista front a les lògiques capitalistes, patriarcals, colonials, racistes o imperialistes.

Per què un Congrés Internacional de Democràcia Comunal?

El capitalisme global, intensificant l’expropiació neo-colonial dels recursos comuns, destrueix societats, cultures i ecosistemes i sumeix als pobles i al planeta a la guerra i el feixisme. Davant aquesta ofensiva reaccionària, que es coordina globalment, necessitem articular les propostes revolucionàries, internacionalistes i solidàries que des de la pluralitat política construeixen altres formes d’habitar el món, per tal d’erigir un referent comú basat en el poder popular i l’autodeterminació col·lectiva. Contra el règim global de guerra, construïm – des d’allò local fins a allò internacional- una nova democràcia comunal.

Programa i inscripcions properament, estigueu atentes!

 @democomunal @DemoComunal