Taller de Col·lectivització. Ciutat i anarquisme II

Del 15 de febrer al 15 de març del 2023

Inscripcions

Inscripció normal 50 €

Inscripció de participants ja apuntades al curs Ciutat i Anarquisme 2022 35 €

Inscripció solidària 70€

Places becades a 0€ 

Procés d’inscripció

1. Omple el formulari amb les teves dades

2. Ingresa la quantitat de la teva inscripció al número de compte corrent ES5330250011791400132658 (Caixa d’Enginyers)

3. Envia a info@upa.cat el justificant de l’ingrés, i procedirem a matricular-te en el curs.

El Curs-Taller de Col·lectivització és un nou tipus d’activitat en forma de taller/seminari de la Universitat Popular Autogestionada. Més enllà de les sessions formatives habituals, l’objectiu és realitzar una labor més col·lectiva d’aprofundiment i de mancomunió dels sabers, posant més cura i èmfasi en el procés de producció de coneixement: les activitats de lectura, el debat, la construcció col·lectiva, la participació i la preparació de les sessions. Tot i que aquesta activitat es fa en continuïtat del curs anterior Ciutat i Anarquisme, també s’hi pot participar de forma autònoma i independent.

L’objectiu general del curs és aprofundir en els detalls de la relació entre l’anarquisme i l’urbanisme a través de prismes més específics: les arrels proto-ecològiques d’urbanisme, la teoria crítica urbana i les cultures de la planificació des de baix. Amb l’objectiu d’entendre l’urbanisme com una ecologia social a nivell pràctic i teòric, el taller està dissenyat en forma de debats oberts, sense presentacions, mínimament estructurades i mútuament independents. Les sessions es prepararan en base a investigacions recents en les ciències socials urbanes (sociologia, geografia i antropologia contemporània), estudis urbans i història de la planificació. Com per exemple els capítols ‘urbans’ de David Graeber, el debat Harvey-Springer, les idees de Mike Davis o el desenvolupament de les perspectives feministes dins l’urbanisme.

Els textos proposats entre les sessions serviran per obrir el debat i desenvolupar un enfocament essencialment diferent de la producció de l’espai aquí i avui i, per tant, crearan una base per cercar un paper nou de l’urbanisme, tal com anarquisme, en la formació de les relacions socials i ambientals contemporànies.

Coordinació: Jere Kuzmanic (UPA, UPC-ETSAV)

Totes les sessions es realitzaran a la Llibreria Aldarull de 18 a 20h. Carrer Torrent de l’Olla, 72. 08012. Gràcia.

Sessió 1. Introducció: L'urbanisme com a anarquisme, ecologia social i acció directa

Sessió Col·lectiva
Dimecres 15 de febrer de 2023 de 18h a 20h a la Llibreria Aldarull

Aquesta sessió s’organitzarà i s’autogestionarà col·lectivament en funció dels continguts i els interessos del curs i de les participants. L’objectiu és obrir l’espai del taller, presentar-nos, definir les línies sobre les quals volem treballar i familiaritzar-nos amb els textos i autors que treballarem durant el curs. Com es relacionen anarquisme i urbanisme? Hi ha espai per l’acció directa en planificació i arquitectura? Què és l’ecologia social? Hi ha una perspectiva
única de l’anarquisme sobre les ciutats? Aquestes i d’altres qüestions s’articularan de forma transversal al llarg de totes les sessions, durant les quals e
s deixarà l’espai pertinent pel debat, aportacions i propostes de cara a la continuïtat de l’espai.

Sessió 2. L'Ecologia social i la mirada de Graeber

Amb Jere Kuzmanic (UPA, UPC-ETSAV)
Dijous 22 de febrer de 2023 de 18h a 20h a la Llibreria Aldarull

La lectura a través dels textos de David Graeber se centrarà en la qüestió de la percepció de la història humana des de la perspectiva del conflicte entre la ciutat i la natura, el paper de l’urbanisme en això i la reconstrucció de l’ecologia com a categoria socialment optimista. Són conceptes contradictoris natura i societat? Quina relació hi ha entre urbanització i desigualtat? Hem d’abandonar la ciutat per salvar el salvatge? Aquestes són només algunes de les preguntes que la lectura de les obres de Graeber plantejarà.

Sessió 3. Introducció a la teoria critica urbana. Crítica a l'urbanisme capitalista

Amb Marc Dalmau (UPA, LCI)
Dimecres 1 de març de 2023 de 18h a 20h a la Llibreria Aldarull

Avui més que mai, les ciutats i el territori apareixen com a vectors imprescindibles per l’acumulació de capital i la generació de plusvàlues. L’economia política del territori es confon, aleshores, amb els processos d’acumulació convencionals, en el què tot esdevé volàtil i especulatiu com les finances, excepte tot allò que colpeja els cossos i els seus ecosistemes: l’endeutament, la privatització de bens comuns, la polarització social, la vulnerabilització i explotació de les persones i la degradació/destrucció del territori.

En aquesta sessió farem una introducció a les idees i autors claus de la teoria crítica urbana (Lefebvre, Davis, Brenner, Harvey, Smith etc.) que ens servirà per parlar sobre què està passant a nivell global i local amb la ciutat, l’espai i el territori. Què i com es genera el plusvalor a les ciutats globals? Què crea més flux i circulació de capital: les fàbriques del món o lo immobiliari? Com això percuteix a la vida de barris i pobles com Gràcia, el Bon Pastor o Manresa? Com actua la financiarització sobre els nostres marcs de vida i l’experiència? És la gentrificació un símptoma o la causa d’un problema? Com es poden detectar i aturar aquests processos de valorització del capital? Com ens podem reapropiar de la vida quotidiana que el capital ens expropia?

Sessió 4. Urbanisme feminista: on són les dones dins l'urbanisme i els moviments urbans?

Amb Blanca Valdivia (Col·lectiu Punt 6)
Dimecres 15 de març de 2023 de 18h a 20h a la Llibreria Aldarull

Les dones han estat permanentment invisibilitzades dins la història de l’urbanisme com a disciplina, i també dins dels moviments socials que han lluitat per una ciutat més justa per tothom. En qualsevol cas, que hagin sigut sistemàticament esborrades, no vol dir que no existeixin o hagin existit, més aviat al contrari, hi ha una llarga trajectòria de dones i col·lectius feministes que han reflexionat sobre altres maneres de fer ciutat i que han sigut pioneres en conceptes i idees que ara estan molt esteses dins de l’urbanisme crític. L’ecologia política presenta una visió crítica del canvi ambiental. Estudia les relacions metabòliques entre les societats i els seus entorns naturals, fixant-se en com les relacions de poder generen una repartició desigual dels costos i els beneficis derivats de la transformació de la naturalesa i de la seva producció social. Es tracta d’oferir una perspectiva radical sobre els conflictes ambientals: recontextualitzant-los en l’esfera de l’economia política per tal d’anar-ne a l’arrel. L’ecologia política és més un tipus d’investigació que la gent fa, tant dins com fora de les universitats i els centres de recerca, que no pas una disciplina acadèmica ben establerta.

Participants

Jere Kuzmanic

Jere Kuzmanić (Split/Barcelona) és el coordinador del taller, va iniciar els seus estudis de doctorat a la UPC, Barcelona, sobre la història del urbanisme des d’una perspectiva d’anarquista amb el professor José Luis Oyón i la dr. Marta Serra com a tutors. Com a col·laborador, ha participat en investigacions científiques, professionals i activistes amb particular interès en la justícia social i ambiental, l’acció directa i la cooperació en urbanisme i decreixement urbà.

Blanca Valdivia

Sociòloga urbana per la Universitat Complutense de Madrid i Doctora en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la tesi «La ciutat cuidadora. Qualitat de vida urbana des d’ una perspectiva feminista». Des del 2008 fins al 2015 he treballat com a investigadora al Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, desenvolupant projecte sobre immigració, espai públic i habitatge i sobre polítiques d’habitatge. Els seus principals temes de treball estan vinculats amb com aterren les cures, la salut i l’ecofeminisme al territori i la planificació territorial des d’una perspectiva feminista.

Marc Dalmau i Torvà

Soci-fundador de la cooperativa La Ciutat Invisible de Barcelona, forma part de la Llibreria i de l’Àrea de Recerca Cooperativa i Comunal de la mateixa. Col·labora de forma activa amb la Universitat Popular Autogestionada (UPA). És llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. Actualment, també exerceix com a professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Barcelona, i forma part del GRECS i de l’OACU. La seva labor de recerca s’orienta en tres direccions: els estudis urbans, el cooperativisme històric i els moviments socials, treballant, en general des d’una perspectiva crítica i pràctica en les dinàmiques de transformació del capitalisme cap a la justícia social.