Participa en construïr la Universitat Popular Autogestionada

por | Oct 13, 2021 | 0 Comentarios

Entre d’altres oferim les següents formes de col·laboració i participació:

1. Sòcia del projecte: Participació a les assemblees trimestrals estratègiques del projecte i la gestió administrativa del mateix.

  • Individual. Caldrà abonar una quota anual de suport al projecte i acudir a les assemblees.
  • Col·lectiva/Cooperativa. Caldrà abonar una quota anual de suport del projecte i acudir a les assemblees

2. Coordinació de docència: Proposar i coordinar cursos o itineraris en diferents formats (mòduls, seminaris, sortides d’interès, grups de debat o de lectura). La persona o col·lectiu haurà de fer una proposta formal a l’assemblea trimestral i s’obrirà el degut procés de validació i d’avaluació de les propostes proposades. Els projectes de docència aprovats seran coordinats per la persona o col·lectiu en qüestió, cercant les persones docents que realitzaran les diferents sessions. La coordinació serà remunerada.

3. Docència: Participaran d’una o més sessions dins els mòduls o projectes docents proposats, sense necessitat d’acudir a les reunions. La docència serà remunerada.

4. Alumnat: Seran les persones que realitzaran el curs després de formalitzar la inscripció. Hi haurà una inscripció normal i una solidària. Es limitarà el nombre de places en funció de l’espai i les infraestructures disponibles. Es reservaran 4 places en forma de beca per poder oferir els cursos a persones de baixos ingressos.