Curs Ciutat i anarquisme

Del 4 d’octubre al 29 d’octubre del 2022

Inscripcions

 • Inscripció normal 85€
 • Inscripció solidària 100€
 • Places becades a 0€
Procés d’inscripció

 1.  Omple el formulari amb les teves dades
 2. Ingresa la quantitat de la teva inscripció al número de compte corrent ES5330250011791400132658 (Caixa d’Enginyers)
 3. Envia a info@upa.cat el justificant de l’ingrés, i procedirem a matricular-te al curs.

El curs que presentem parteix d’una perspectiva històrica de l’urbanisme com un camp influenciat per les idees i experiències anarquistes des dels seus fonaments. En particular, treballarem sobre la idea de la fusió ciutat-natura i l’urbanisme des de baix dels arquitectes anarquistes de la segona postguerra europea. El curs s’inscriu en un esforç col·lectiu de recerca per recuperar i recordar d’una forma clar i detallada el fil de les influències històriques de l’anarquisme en el desenvolupament de la ciutat, l’urbanisme i els moviments urbans. D’una banda es recopilen cronològicament les figures, les seves obres i connexions, analitzant a fons el seu context, influència i referències mitjançant diferents formats, com pel·lícules, debats, tallers etc. De l’altre, el curs s’enfoca a promoure les formes hortizontals de recerca activa sobre la temàtica amb l’objectiu d’obrir espais per aprofundir, criticar i aplicar nous coneixements sobre la relació entre vida quotidiana i els models d’organització política des de la perspectiva anarquista.

Totes les sessions del curs, si no s’indica el contrari al programa), s’impartiran de forma presencial a La Comunal. Espai Cultural Cooperatiu del barri de Sants (Barcelona) els dimarts de 18 a 20h 

Este curso desarrolla una perspectiva histórica del urbanismo como campo influido por las ideas y las experiencias anarquistas. Trata en particular la idea de fusión ciudad-naturaleza de los geógrafos anarquistas del último tercio del siglo XIX y el urbanismo desde abajo de los arquitectos anarquistas de la segunda posguerra europea. El curso es parte de un esfuerzo colectivo por recordar de la manera más clara y detallada posible el hilo de las ricas influencias históricas del anarquismo en el desarrollo de la ciudad, el urbanismo y los movimientos urbanos. En una parte se explican cronológicamente las figuras clave, sus obras y conexiones, y se investiga más a fondo sus contexto, influencia y referencias. Con diferentes formatos, como películas, debates, talleres,…otra parte está dedicada a las formas horizontales de investigación activa con el objetivo de abrir espacios para profundizar, criticar y aplicar nuevos conocimientos sobre la relación entre la vida cotidiana en la ciudad y los modelos de organización política desde la perspectiva anarquista.

Todas las sesiones del curso, si no se indica lo contrario en el programa, se impartirán de forma presencial en La Comunal. Espai Cultural Cooperatiu del barri de Sants (Barcelona) los martes de 18 a 20h 

Coordinador: Jere Kuzmanic (ETSAV-UPC, UPA)

Calendari

Totes les sessions es celebran a La Comunal. Espai cooperatiu (Riera d’Escuder 38, Sants, Barcelona), si no s’indica el contrari.

         
1ª SESSIÓ. 4 D’OCTUBRE [Sessió del curs]
Contra el cisma ciutat-naturalesa (I)
Jose Luis Oyón i Jere Kuzmanic La Comunal
2ª SESSIÓ 11 D’OCTUBRE
[Sessió del curs]
Contra el cisma ciutat-naturalesa (II). Per una autonomia de l’habitar (I)
Jere Kuzmanic La Comunal
3ª SESSIÓ 18 D’OCTUBRE
[Sessió del curs]
Per una autonomia de l’habitar (II)
Jere Kuzmanic i Kathrin Golda-Pongratz La Comunal
[RUTA] 20 D’OCTUBRE
[Sessió oberta i pública]
Urbanisme des de baix. Ruta pels Tres Turons
Plataforma d’Habitatges Afectats dels Tres Turons
Lloc: Tres Turons (El Carmel)

 

4ª SESSIÓ 25 D’OCTUBRE
[Sessió del curs]
Anarquitectura Jere Kuzmanic i Marta Serra La Comunal
5ª SESSIÓ 27 D’OCTUBRE
[Sessió del curs]
De l’urbanisme a l’ecologia social
Jere Kuzmanic La Comunal
[RUTA] 29 D’OCTUBRE
[Sessió oberta i pública]
Low-tech geopolitics. Un camí de la merda de l’economia circular de Barcelona: Poble Nou, @22, «chatarreros». Jere Kuzmanic i Kris Dekker Poblenou

Programa

4 d'octubre. Contra el cisma ciutat-naturalesa (I)

Amb José Luis Oyón (Catedràtic UPC) i Jere Kuzmanic (UPC, UPA).

 1. Introducció i presentació del curs
 2. Elisée Reclus y Piotr Kropotkin: Geografia anarquista i suport mutu.
  1. Models de federació i cooperació territorial
  2. Integració camp-ciutat
  3. Descentralització

11 d'octubre. Contra el cisma ciutat-naturalesa (II)

Amb Jere Kuzmanic (UPC, UPA).

 1. Contra el cisma ciutat-naturalesa (II)
  1. Patrick Geddes i Lewis Mumford: Regionalisme, Crítiques d’urbanització, Arrels de participació, Ciutats en evolució i història
 2. Per una autonomia de l’habitar Colin Ward
  1. Urbanisme des de baix i D-I-Y New Towns

18 d'octubre. Per una autonomia de l'habitar

Amb Kathrin Golda-Pongratz (ETSAV-UPC)

 1.  John Turner: Llibertat per a construir i Ciutat informal
 2. Projecció de “A roof of my own” (1964) de Turner i de “Ciudad Infinita” (2018).

20 d'octubre. [Ruta oberta] Urbanisme des de baix. (Tres Turons)

Amb Plataforma d’Habitatges Afectats dels Tres Turons

Ruta sobre la defensa del barri i les cases afectades pel projecte del parc dels Tres Turons (Carmel)

25 d'octubre. Anarquitectura

Amb Marta Serra (UPC) i Jere Kuzmanic (UPC, UPA)

 1.  Generació d’arquitectes de participació: W. Segal, L. Kroll, B. Kohn.
 2. Arquitectes anarquistes italians: Giancarlo de Carlo, C. Doglio, A. Magnaghi
 3. La vida i la mort ( i la reinassance) de la participació (debat).
 4. Sobre la història de la disciplina i el gènere (debat)

27 d'octubre. Des de l'urbanisme fins l'ecologia social

Amb Jere Kuzmanic (ETSAV-UPC, UPA)

 1. Història de les Utopies (des de Morris fins a Ursula K. Le Guin)
 2. Murray Bookchin i David Graeber: municipalisme llibertari, naturalisme dialèctic
 3. L’alba de tot (Debat final)

29 d'octubre [Ruta oberta] Poblenou

Amb Kris Dekker i Jere Kuzmanic (UPC,UPA) Ruta: «Low-tech geopolitics». Un camí de la merda de l’economia circular de Barcelona: Poble Nou, @22, «chatarreros».

Professorat

 • Jere Kuzmanić és urbanista i doctorant de la UPC a l’ETSAVs, està fent una recerca sobre la història de l’urbanisme des d’una perspectiva anarquista. Com a col·laborador, ha participat en recerques científiques, professionals i activistes amb particular interès en la justícia social i ambiental, l’acció directa i la cooperació en urbanisme i decreixement urbà.
 • José Luis Oyón és professor emeritus de la UPC a l’ETSAVs. Ha dedicat la seva activitat investigadora a la història urbana. És autor de ‘La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936’. En els últims anys, ha publicat títols fonamentals del pensament anarquista ‘La ciutat en el jove Reclus, 1830-1871’ i, en col·laboració amb Golda-Pongratz i Zimmermann, ‘Autoconstrucció. Escrits de John F. C. Turner’ sobre habitatge, urbanisme, autogestió i holisme.
 • Marta Serra Permanyer es doctora arquitecta, professora lectora Serra-Hunter al Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació a l’ESTAVs de la UPCInvestiga en teoria, història i pràctica de la participació comunitària en arquitectura i urbanisme, en teoria sobre l’espai públic i estudis urbans, i en la relació arquitectura i transformació social des d’una perspectiva històrica i actual.
 • Kathrin Golda-Pongratz és arquitecta (Technische Universität München) i doctora en arquitectura i urbanisme (Universität Karlsruhe). És professora al departament d’urbanisme de l’ETSAV de l»UPC, professora a la UIC Barcelona School of Architecture i professora visitant a la UNI a Lima (Perú).  La seva recerca es centra en processos d’urbanització i migració, urbanisme llatinoamericà, urbanisme informal, estratègies de renovació urbana i espai públic, polítiques d’habitatge, canvis estructurals de les societats urbanes i percepció urbana.

Bibliografia

 • Oyon, J.L., Kuzmanic, J. (2020), ‘Ciudades del mañana’ y la tradición anarquista en la historia del pensamiento urbanístico del siglo XX’, Crítica Urbana N.14. //available at: https://criticaurbana.com/ciudades-del-manana-y-la-tradicion-anarquista-en-la-historia-del-pensamiento-urbanistico-del-siglo-xx
 • Breitbart, M. (2009), ‘Anarchism / Anarchist Geography’, International Encyclopaedia of Human Geography, 1: p.108–15. Elsevier. //available at: https://www.researchgate.net/publication/335208617_AnarchismAnarchist_Geographies_in_A_Kobayashi_ed_International_Encyclopaedia_of_Human
 • Kuzmanic, J. (2021), ‘Colin Ward y la naturaleza compleja del medio ambiente’, Critica Urbana N.20 //available at: https://criticaurbana.com/colin-ward-y-la-naturaleza-compleja-del-medio-ambiente
 • Kuzmanic, J. (2021), ‘Anarchy and the 15-minute city: The birth of an intimate relationship with the urban space’, Gods and radicals Press //available at: https://abeautifulresistance.org/site/2021/3/9/anarchy-and-the-15-minute-city-the-birth-of-an-intimate-relationship-with-the-urban-space
 • DeCarlo, G. (1972), ‘Architecture’s Public’, In: Architecture and Participation, edited by Peter Blundell Jones, Doina Petrescu, and Jeremy Till, Spon Press
 • DeCarlo, G. and Franco B. (2000), ‘Conversazioni Su Architettura e Libertà’, Eleúthera Hall, P. (1988, ed. 2014), ‘Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880’, Blackwell.
 • Hall, P. and C. Ward (1998), ‘Sociable Cities: the Legacy of Ebenezer Howard’, John Wiley Publishers Hughes, J. and Sadler, S., (2000) ‘’Non-Plan: essays on freedom, participation and change in modern architecture and urbanism’, Oxford: Architectural Press.
 • Kropotkin, P. (1892), ‘The Conquest of Bread’ Stock. https://doi.org/10.2307/201423
 • – (1899), ‘Fields, Factories and Workshops’ ed.1910, Hutchinson. https://doi.org/10.5962/bhl.title.26601
 • – (1902), ‘Mutual aid: The factor of evolution’, McClure Phillips and Co. Lopes de Souza, M. (2012), ‘The city in libertarian thought. From Elisée Reclus to Murray Bookchin and beyond’ City, vol.16. 1-2, February-April 2012, p 5-34.
 • Masjuan Bracons, E. (2000), ‘La Ecología Humana En El Anarquismo Ibérico: Urbanismo “Orgánico” o Ecológico, Neomalthusianismo y Naturismo Social’, Antrazyt Series, Icaria https://books.google.hr/books?id=4gv_Wt8dPzoC
 • Oyón J.L. (2011), ‘Dispersión frente a compacidad: la paradoja del urbanismo protoecológico’ Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales, vol. XLIII, , No. 169-170, p. 515–532.
 • – (2014), ‘La ciudad desde el consumo: Kropotkin y la Comuna anarquista de La conquista del pan’, Urban, Nueva Serie, No.7, March- August, p. 105-122.
 • – (2018a), ‘La ciudad en el joven Reclus, 1830-1871. Hacia la fusión naturaleza-ciudad’, Ediciones del Viaducto – (2018b), ‘John Turner: los escritos, su contexto y la influencia geddesiana’, in Golda- Pongratz K., Oyón, J.L. and V. Zimmermann: ‘J.F.C. Turner Autoconstrucción: por una autonomía del habitar. Escritos sobre vivienda, urbanismo, autogestión y holismo’, Pepitas de Calabaza, 195-256.
 • Springer, S. (2016), ‘The Anarchist Roots of Geography: Towards Spatial Emancipation’, University of Minnesota Press. https://doi.org/10.1111/gere.12278
 • Ward, C. (1976), ‘Housing: an anarchist approach’, Freedom Press –(2002), ‘Talking to architects’, Freedom Press.
 • White, D. and Kossoff, G. (2012), ‘Anarchism, Libertarianism and Environmentalism: Anti- Authoritarian Thought and the Search for Self-Organizing Societies.’ The SAGE Handbook of Environment and Society, p.50–65 https://doi.org/10.4135/9781848607873.n3
 • Welter, V.M. (2003), ‘Biopolis. Patrick Geddes and the City of Life’ , Cambridge (Mass): MIT Press