Grup de lectura Dones i lluita de classes

Del 22 de novembre de 2023 al 20 de març de 2024

Inscripcions

Inscripció gratuïta

Inscripció-Aportació voluntària 5 €

Inscripció-Aportació solidària 10€

Grup de lectura: Dones i Lluita de classes

La posició de les dones dins la societat és una qüestió fonamental en els temps que vivim. El que poden o no poden fer, les vides que poden o no poden viure, és un tema de conflicte constant en l’era actual. Les lluites per no perdre el dret a l’avortament, la lluita contra la violència masculina i contra la divisió del treball que resulta de la càrrega del treball domèstic són alguns exemples dels reptes que s’aborden avui en dia en els moviments que busquen alliberar les dones. No obstant això, aquests conflictes no són nous. Amb l’aparició de les consciències revolucionàries, el segle passat va donar pas a tota una sèrie de militants, autores i lluitadores que es van enfrontar al sistema que les sotmetia i, tot i que el seu treball no pogués arribar al seu objectiu últim, són igualment importants els fonaments que van deixar al seu pas per estructurar-nos i organitzar-nos ara amb els seus mateixos objectius. La lluita que allibera la dona, ens il·lustra, és també la lluita que derrota el capital, la que supera les limitacions que se’ns han posat superant tot el sistema que ens subjecta a elles.

En aquest grup de lectura de cinc sessions en total i realitzats amb periodicitat mensual, s’estudiaran les perspectives d’alliberament revolucionari de la dona en la seva evolució al llarg dels moments de major emoció i impacte per a la lluita de les dones des del segle XX. Seguint l’obra de diferents dones que han tingut i continuen tenint avui dia un gran impacte en els moviments d’alliberament, es buscarà donar una comprensió de l’evolució del pensament i l’acció per les dones, i es crearà un espai de conversa per aplicar aquestes idees a la nostra conjuntura actual i aprendre a continuar així la tasca d’aquelles que ja van fer grans passos en el passat.

1º SESSIÓ.  DIMECRES 22 DE NOVEMBRE

“Mujer y lucha de clases» d’Aleksandra Kollontái. El Viejo Topo.

Alexandra Kollontai, una de les figures més destacades de la Revolució Russa i el moviment socialista del segle XX, ens submergeix en un anàlisi profund i apassionat sobre la implicació de la lluita de classes en l’emancipació de les dones. Kollontai, pionera en la qüestió femenina dins de la teoria comunista, ens porta a reflexionar sobre com les estructures socials i econòmiques impacten de manera desigual en la vida de les dones. A través de les seves paraules, descobrirem com les dones s’enfronten a reptes específics en un món marcat per l’explotació capitalista. Aquest llibre ofereix una visió crítica però esperançadora sobre el paper de les dones en la transformació de la societat i aprofundeix en qüestions que encara són essencials avui dia.

 

2º SESSIÓ. DIMARTS 19 DE DESEMBRE DE 2023

“El diario de la señorita Sofia” y “En el hospital de Ding Ling». Bellaterra edicions.

Aquesta obra, escrita per una de les autores més influents del segle XX a la Xina, ens ofereix una perspectiva única i reveladora sobre la vida d’una dona en una societat en constant canvi. A través de les pàgines d’aquest diari íntim, Ding Ling retrata la senyoreta Sofia en el seu viatge personal mentre enfronta els reptes d’una Xina on es gesta una revolució. Amb la seva prosa, Ding Ling ens permet endinsar-nos en els pensaments, emocions i experiències de la seva protagonista, oferint una mirada profunda a les lluites i aspiracions de les dones en una època d’agitació política i social.questa obra, escrita per una de les autores més influents del segle XX a la Xina, ens ofereix una perspectiva única i reveladora sobre la vida d’una dona en una societat en constant canvi. A través de les pàgines d’aquest diari íntim, Ding Ling retrata la senyoreta Sofia en el seu viatge personal mentre enfronta els reptes d’una Xina on es gesta una revolució. Amb la seva prosa, Ding Ling ens permet endinsar-nos en els pensaments, emocions i experiències de la seva protagonista, oferint una mirada profunda a les lluites i aspiracions de les dones en una època d’agitació política i social.

 

 

3º SESSIÓ DIMECRES 24 DE GENER DE 2024

«Por un feminismo materialista» de Christine Delphy. Verso Books.
En aquesta provocadora obra, Delphy ens guia a través d’una anàlisi crítica de les bases del feminisme mitjançant l’anàlisi materialista. Delphy explora com les estructures econòmiques i socials modelen les experiències de les dones i com aquestes experiències estan intrínsecament relacionades amb l’opressió de gènere. El llibre tracta d’inspirar un debat profund sobre les arrels de la desigualtat de gènere, tan present a la nostra societat. ‘Per un Feminisme Materialista’ ens desafia a qüestionar les nostres concepcions convencionals sobre el feminisme i a considerar com les estructures materials i econòmiques són la causa de l’aparició del gènere i l’opressió que l’acompanya.

 

 

 

 

4º SESSIÓ DIMECRES 28 DE FEBRER DE 2024

«Les dones i la subversió de la comunitat» de Mariarosa Dalla Costa. Tigre de Paper.

Dalla Costa explora el concepte de treball domèstic i com les dones, sovint invisibles en l’economia convencional, juguen un paper crucial en la reproducció de la força laboral. L’autora argumenta que aquest treball, que generalment es realitza sense remuneració, és essencial per a l’economia capitalista i, al mateix temps, una font de poder potencial per a les dones. Dalla Costa ens desafia a repensar les estructures socials i econòmiques tradicionals i a considerar com les dones poden utilitzar el seu treball i organització per subvertir les normes establertes. Aquesta obra és un dels fonaments més importants de la Teoria de la Reproducció Social, corrent de la lluita de classes que s’ha enfrontat a la concepció del gènere i el treball en el capital, tot i també a crítiques dins del mateix moviment socialista. ‘Les Dones i la Subversió de la Comunitat’ ens ofereix una oportunitat única per reflexionar sobre el paper de les dones en la societat i com poden jugar un paper fonamental en la transformació de les nostres comunitats.

 

5º SESSIÓ DIMECRES 20 DE MARÇ DE 2024

«La lógica del género» de Endnotes

Aquest text estudia els termes en què s’han mogut els debats i moviments a l’encalç de l’alliberament de la dona per oferir una visió crítica del seu ús i les posicions en què s’han posat. Així, Maya González i Jeanne Neton critiquen la visió ahistòrica que ha predominat en aquests debats i l’oposen a la recerca de l’opressió de la dona al nostre sistema i en les formes concretes que pren. Aquesta obra treu a la llum les divisions que crea el nostre sistema i busca repensar la manera com lluitem contra elles, per no caure en dinàmiques que, en última instància, ens fan reforçar-les.

 

 

 

Totes les sessions seran dinamitzades per la Darío Doña Falcón i es realitzaran a La Ciutat Invisible-La Comunal de 18:30 a 20h. Carrer Riera d’Escuder, 38, 08014, Sants

1º SESSIÓ. DIMECRES 22 DE NOVEMBRE: “Mujer y lucha de clases" d'Aleksandra Kollontái. El Viejo Topo.

Alexandra Kollontai, una de les figures més destacades de la Revolució Russa i el moviment socialista del segle XX, ens submergeix en una anàlisi profund i apassionat sobre la implicació de la lluita de classes en l’emancipació de les dones. Kollontai, pionera en la qüestió femenina dins de la teoria comunista, ens porta a reflexionar sobre com les estructures socials i econòmiques impacten de manera desigual en la vida de les dones. A través de les seves paraules, descobrirem com les dones s’enfronten a reptes específics en un món marcat per l’explotació capitalista. Aquest llibre ofereix una visió crítica però esperançadora sobre el paper de les dones en la transformació de la societat i aprofundeix en qüestions que encara són essencials avui dia.

 

 

2º SESSIÓ. DIMARTS 19 DE DESEMBRE “El diario de la señorita Sofia” y “En el hospital de Ding Ling". Bellaterra edicions.

Aquesta obra, escrita per una de les autores més influents del segle XX a la Xina, ens ofereix una perspectiva única i reveladora sobre la vida d’una dona en una societat en constant canvi. A través de les pàgines d’aquest diari íntim, Ding Ling retrata la senyoreta Sofia en el seu viatge personal mentre enfronta els reptes d’una Xina on es gesta una revolució. Amb la seva prosa, Ding Ling ens permet endinsar-nos en els pensaments, emocions i experiències de la seva protagonista, oferint una mirada profunda a les lluites i aspiracions de les dones en una època d’agitació política i social.

 

 

3º SESSIÓ DIMECRES 24 DE GENER "Por un feminismo materialista" de Christine Delphy. Verso Books.

Por un feminismo materialistaEn aquesta provocadora obra, Delphy ens guia a través d’una anàlisi crítica de les bases del feminisme mitjançant l’anàlisi materialista. Delphy explora com les estructures econòmiques i socials modelen les experiències de les dones i com aquestes experiències estan intrínsecament relacionades amb l’opressió de gènere. El llibre tracta d’inspirar un debat profund sobre les arrels de la desigualtat de gènere, tan present a la nostra societat. ‘Per un Feminisme Materialista’ ens desafia a qüestionar les nostres concepcions convencionals sobre el feminisme i a considerar com les estructures materials i econòmiques són la causa de l’aparició del gènere i l’opressió que l’acompanya.

 

 

4º SESSIÓ DIMECRES 28 DE FEBRER "Les dones i la subversió de la comunitat" de Mariarosa Dalla Costa. Tigre de Paper.

Dalla Costa explora el concepte de treball domèstic i com les dones, sovint invisibles en l’economia convencional, juguen un paper crucial en la reproducció de la força laboral. L’autora argumenta que aquest treball, que generalment es realitza sense remuneració, és essencial per a l’economia capitalista i, al mateix temps, una font de poder potencial per a les dones. Dalla Costa ens desafia a repensar les estructures socials i econòmiques tradicionals i a considerar com les dones poden utilitzar el seu treball i organització per subvertir les normes establertes. Aquesta obra és un dels fonaments més importants de la Teoria de la Reproducció Social, corrent de la lluita de classes que s’ha enfrontat a la concepció del gènere i el treball en el capital, tot i també a crítiques dins del mateix moviment socialista. ‘Les Dones i la Subversió de la Comunitat’ ens ofereix una oportunitat única per reflexionar sobre el paper de les dones en la societat i com poden jugar un paper fonamental en la transformació de les nostres comunitats.

5º SESSIÓ DIMECRES 20 DE MARÇ. "La lógica del género" de Endnotes

Aquest text estudia els termes en què s’han mogut els debats i moviments a l’encalç de l’alliberament de la dona per oferir una visió crítica del seu ús i les posicions en què s’han posat. Així, Maya González i Jeanne Neton critiquen la visió ahistòrica que ha predominat en aquests debats i l’oposen a la recerca de l’opressió de la dona al nostre sistema i en les formes concretes que pren. Aquesta obra treu a la llum les divisions que crea el nostre sistema i busca repensar la manera com lluitem contra elles, per no caure en dinàmiques que, en última instància, ens fan reforçar-les.