17 de setembre de 2022. 2ª Assemblea General de la UPA

por | Jul 7, 2022 | 0 Comentarios

La Universitat Popular Autogestionada celebrarà la seva segona Assemblea General el proper dissabte 17 de setembre a les 11:00. A la Comunal de Sants (C/ Riera Escuder, 38).

PROPOSTA D’ORDRE DEL DIA:

0.TRAJECTORIA DE LA UPA.

1.VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES EL PRIMER ANY.

2.SITUACIÓ ACTUAL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA.

3.PRESENTACIÓ DELS ESTATUTS I PROPOSTA D’ASSOCIACIÓ.

4.PROPOSTA DE BASES D’ACCEPTACIÓ PER A NOUS CURSOS I CRITERIS D’ADMISSIÓ.

5.PLANIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DEFINITIVA DELS CURSOS VINENTS.

6.TORN OBERT DINTERVENCIONS.