Mapeig del Curs d’Ecologia Política 2021

por | Feb 18, 2022 | 0 Comentarios

En la darrera sessió del curs d’Ecologia Política, que va tenir lloc el dijous 16 de desembre del 2021 a La Comunal (Sants), es va treballar conjuntament en un mapeig col·lectiu per tal de valorar els aprenentatges del curs. Es va distribuir per sessions i es va articular en dos nivells: conceptes i tàctiques. Així doncs, es va demanar a les participants que pensessin conceptes claus que havien extret de cadascuna de les sessions. També se’ls hi va demanar que reflexionessin sobre el valor estratègic de les diferents sessions, i quines tàctiques en podien extreure per a pensar en la transformació social.

Aquest va ser el resultat del mapeig:

Sessió 1: Introducció a l’Ecologia Política
Conceptes
• Socioecosistemes vs divisió societat-natura (moderna/capitalista)
• El poder de la narrativa
• Eines per identificar la política adherida als subjectes
• Els imaginaris futurs i la transformació del capitalisme
• Revista Ecologia Política
Tàctiques
• Definir una bona narrativa
• Qui? Com? Perquè?

Sessió 2: Afrontant el col·lapse: economia ecològica i decreixement
Conceptes
• La il·lògica del sistema capitalista i la seva violència
• Els 12? principis proposats
• Manca d’estratègia política o agenda en el context rural-urbà
• L’ecofeixisme, la injustícia de la narrativa malthusiana
• Decreixement com a imaginari + accions i dificultats per exercir
• Com lluitar contra les resistències al Decreixement
• Béns relacionals
• Teoria del valor
• Capitalocè
Tàctiques
• Economies de subsistència ampliada
• Col·lectivitzar les xarxes de producció/distribució + consum
• Polítiques públiques que facilitin la producció local i el consum de productes de proximitat
• Aplicar i explicar a nivells i escales:
◦ Imaginari i subjectivitat
◦ Organitzacions connectades
• Repensar tot el teu consum i el de la teva unitat de convivència
• El paper de les cures
• Cal contraposar les narratives actuals

Sessió 3: Zones de sacrifici, justícia ambiental i ecologisme subaltern
Conceptes
• El poder de la gent
• L’estigma política i social i la seva contribució amb les desigualtats socials
• Les cures
• L’exemplificació propera de zones de sacrifici
• Violència lenta: aquella que és gradual i acumulativa, difícil de veure a simple vista. Relacionada amb la contaminació ambiental de la zona
• Lluita veïnal des de fa uns 50 anys per reclamar condicions ambientals dignes i reconstruir la pròpia història del barri de Can Sant Joan, habitat per persones subalternes
• Ecologisme subaltern:
◦ No essencialista
◦ Estratègia contra-hegemònica
◦ Recuperar la pròpia història (enllaça amb S.5)
• Zona de sacrifici
• (In)justícia ambiental
• Violències lentes
Tàctiques
• Conèixer, interessar-se i donar suport a lluites locals que apostin per una reconstrucció de la història (a nivell de moviments socials)
• Exposar la teva història i publicar-la
• Suport mutu
• Cercar lluites similars

Sessió 4: Desigualtats verdes, gentrificació i desenvolupament urbà
Conceptes
• La planificació urbana com a eina d’ordenació social i servei al capital
• La contradicció de la natura i la seva cura
• Espacio público como lugar Común
• Gentrificació verda: afavorir zones verdes als barris destinats a la gentrificació. Com a element ornamental i no perquè les veïnes s’apropïin d’aquests espais. Utilitzar espais verds com a forma de crear valor econòmic.
• Justícia ambiental: perquè hi ha afectacions ambientals. Democratitzar les afectacions
Tàctiques

Sessió 5: Una nova mirada al passat. La història ambiental i l’ecologia política
Conceptes
• Investigació fora dels arxius: cos, paissatge, éssers, rastres
• Història ambiental:
◦ Està present i és necessària per fer lectures en clau d’ecologia política
◦ El seu registre és molt valuós per a tothom
◦ Diverses eines o mitjans que contenen història ambiental
• Importància de crear i guardar arxius per tal de poder tenir perspectiva històrica crítica
• Memoria histórica como herramienta de transformación
Tàctiques
• Arxiu
• Descolonitzar la història
• Crear arxiu històric de les lluites que estem duent a terme. També de l’actualitat des de la nostra perspectiva crítica

Sessió 6: Extractivisme
Conceptes
• Reserves extractivistes: concepte reapropiat als pobles originaris del Brasil. Entenent el concepte «extractivista» com una cosa positiva, ja que extreus matèries primeres de la terra sent conscient que no en són els productors
• Extractivisme:
◦ Violència ambiental, humana i cultural
◦ Mapeig Amèrica del Sud
◦ La seva exposició i lluita permet altres lluites
◦ Les diferents formes d’extractivisme i la seva co-relació amb el colonialisme
• Capitalismo tardío y aumento desigualdad norte-sur
• Necesidad del Internacionalismo
Tàctiques
• Aplicar en el día a día pensamiento crítico decolonial

Sessió 6: Comuns
Conceptes
• Cooperativismo
• Empoderamiento popular
• Necesidad Internacionalismo
• El poder dels elements físics
• L’imaginari dels comuns / la seva pluralitat
• Eines per reclamar els comuns
• L’interpretació dels comuns
• Comuns / Comunitat / Comunalitzar
• Subjectivitats comunals
• Colonització, sistema món, extractivisme, imperi, acumulació (originària)
Tàctiques
• Comunalitzar per sectors i per condicions
• Rituals de comunalitzar
• Apostar per l’autogestió en els nostres projectes sempre que es pugui
• Sabers populars / tradicionals / pràctiques consuetudinàries
• Economia Social i Solidària
• Sobirania (energètica, alimentària, …)

Debat posterior
A continuació, es recullen de forma molt esquemàtic alguns dels temes que van sorgir en el debat posterior:
• Diferents ritmes de militància que porten a desigualtats internes i a esgotament. Importància de les cures per a revertir aquestes dinàmiques.
• El capital com a límit per a la militància: esgotament físic i mental després de treballar per subsistir que porta molts cops a l’alienació i tancament en l’individualisme.
• El colonialisme com a procés global que inclou l’extractivisme però també processos d’encerclament dels comuns, explotació laboral, etc. Necessitat de solidaritat internacionalista per evitar solucions injustes i desiguals.
• Perversió dels imaginaris col·lectius. La lluita pel bé comú s’ha convertit en una actitud extremista. Què és la violència? I quin tipus de violència està acceptada?
• Necessitat de construir alternatives viables per subsistir i aconseguir benestar fora del capitalisme. Només així podem avançar cap a un moviment emancipador de masses.